Past Presidents

Mrs. Leela Sharma

1991-1993 & 2018-2020

Dr. Ajay Dalai
2017-2018

Mr. Subash Biswal
2015-2017

Mrs. Isha Kumar
2014-2015

Mr. Pankaj Bhowmik
2014-2014

Mrs. Anu Kashyap
2013-2014

Mrs. Raj Dhir
2011-2013

Mr. Kumar Balachandran
2009-2011

Dr. Naval Sharma
2007-2009

Mrs. Aarti Chattopadhyay
2005-2007

Mr. Sunil Choubal
2003-2005

Lalita Prasad
2000-2003

Suniti Saini
1998-2000

Haresh Vachrajani
1997-1998

Mythili Venkatraman
1996-1997

Hari Avinashi
1993-1995

Veena Avinashi
1989-1991

Dr. Brij M. Sinha
1987-1989

Radhey L. Kushwaha
1986-1987

Dr. Madan Mohan Gupta
1983-1985

Udayan P. Rege
1981-1983

Narendra N. Bakshi
1979-1981 & 1985-1986

Harbans L. Dhingra
1977-1979